DDOR Novi Sad

Osiguravajuće društvo je pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog novčanog iznosa korisniku osiguranja, odnosno osiguraniku kada se ostvari obuhvaćeni rizik.

Razlikuju se prema veličini, vrsti i obimu rizika koje pokrivaju, mogu se baviti s jednom, s nekoliko ili sa svim granama osiguranja.

Zbog svoga posebnog društvenog i privrednog značaja, podležu posebnom državnom nadzoru, uz raspolaganje neophodnom dozvolom za rad.

Sediste: Novi Sad
Adresa: Mihaila Pupina 8
Telefon: 021/480-2222
Fax: 021/624-831
Email: ddor@ddor.co.rs
Web: http://www.ddor.co.rs

Prijavite se za više informacija o odabranoj vrsti osiguranja

Anketa

Putno osiguranje

Koliko često putujete u toku godine (odmori i višednevna putovanja)?

Osiguranje:online/

Sve informacije o osiguravajućim društvima i njihovoj ponudi, predstavljene na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Osiguranje ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.